Цена на топлинна енергия от 01 април 2013г.

Цена на топлинна енергия от 01 април 2013г. за абонати на „Топлофикация-София“ ЕАД

На основание Решение № Ц-17 от  28.03.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в изпълнение на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, считано от 01 април 2013 г., пределните цени на топлинната енергия са както следва:
Топлинна енергия за битови и стопански потребители - 80,12 лева за мегаватчас.
Преференциална цена за:                                  
доставчици по чл. 149а от ЗЕ и за асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ – 77,72 лева за мегаватчас.
 
В цените не е включен ДДС.

phone

logo