Система Walk by


Система Walk byСистема AMR предлага отчитане показания на всички уреди в реално време (online)

 


-Клас на защита IP 42

-Съхранение на отчетените данни – 24 месеца

-Ежедневно архивиране на измерените стойности , включително с време/ час /

-Гаранция - 5 год. на уреда и 11 год. на батерията

-Сертификат за придобиване на данни за потребление от стайно отопление - EN 834

GMB България Ви помага да елиминирате кражбите на отопление!

phone

logo