Топломер с пулсов изход

Tопломер с пулсов изход


Топломер, турбинков едноструен, с интегриран температурен сензор в тялото на топломера. Отделяем калкулатор с дължина на кабела 1,5 m. Комуникация посредством пулсов изход

 


- Топломер Qp = 0,6 m³/h, монтажна дължина 110 mm, резба външна G3/4"

- Топломер Qp = 1,5 m³/h, монтажна дължина 110 mm, резба външна G3/4"

- Топломер Qp = 2,5 m³/h, монтажна дължина 130 mm, резба външна G 1

phone

logo